vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 23, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Văn Xương
Tất cả các bài của tác giả Lê Văn Xương:
Trật tự China vs trật tự Mỹ 4 - Biên khảo - Nov 05, 2016
Ảnh hưởng của kinh tế Mỹ đối với kinh tế thế giới quá rộng lớn, trong vài năm qua kinh tế Mỹ tăng trưởng trên dưới 2% nhưng chủ yếu thuộc về lãnh vực kỹ thuật cao, ít tạo thêm công ăn việc làm cho Mỹ (như Apple, Google’s) nên thị trường tăng giá nhưng thất nghiệp vẫn cao 5%.
Trật tự China vs trật tự Mỹ 3 - Biên khảo - Oct 29, 2016
Pivot to Asia lần này sẽ mở đường để quân Mỹ hiện diện lâu dài tại lục địa Eurasia để giúp ổn định tình hình, cũng giống như quân Mỹ ở lại Âu Châu sau thế chiến II để giúp ổn định Âu Châu.
Trật tự China vs trật tự Mỹ 2 - Biên khảo - Oct 22, 2016
Giả sử một hệ thống như vậy được hình thành, ta chả còn tên gọi nào khác, đó là hệ thống song hành. Nhưng cỗ xe nhân loại này thêm ngựa kéo thì tốt, nhưng hai hoặc ba nài cùng đòi dẫn đạo thế giới thì quả lai tai họa cho mọi người.
 • Trật tự China vs trật tự Mỹ - Biên khảo - Oct 15, 2016
 • Khủng hoảng nơ 2016 - 12 (hết) - Biên khảo - Jul 09, 2016
 • Khủng hoảng nơ 2016 - 11 - Biên khảo - Jul 02, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 -10 - Biên khảo - Jun 25, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 -9 - Biên khảo - Jun 18, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 - 8 - Biên khảo - Jun 11, 2016
 • Khủng hoảng nơ 2016 - 7 - Biên khảo - Jun 04, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 - 6 - Biên khảo - May 28, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 - 5 - Biên khảo - May 21, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 (4) - Biên khảo - May 14, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 (3) - Biên khảo - May 07, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 (2) - Linh tinh - Apr 30, 2016