vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Văn Xương
Tất cả các bài của tác giả Lê Văn Xương:
Học thuyết Trump 9 - Biên khảo - May 19, 2018
Nhưng thực ra thì vụ suy thoái kinh tế năm 2008 là sự kiện được dàn dựng để Mỹ cải tổ toàn hệ thống tài chánh cũng như guồng máy sản xuất đạt trình độ kỹ thuật rất cao, vượt xa mọi quốc gia trên thế giới này, hướng tới các khu vực kỹ thuật của tương lai là AI, 3D copie và Big Data.
Học thuyết Trump 8 - Biên khảo - May 12, 2018
Cuộc nổi dậy chỉ mới khởi đầu, chắc chắn sẽ lan rộng đến mức có thể một vài thành phố nhỏ bị lực lượng nổi dậy chiếm, sau đó là cuộc trả đũa của người dân nhắm vào lực lượng vệ binh Cộng Hòa Hồi Giáo địa phương.
Học thuyết Trump 7 - Biên khảo - May 05, 2018
Phát biểu của tôi đã lâu trước đây về chiến tranh có thể tóm gọn thế này “ vùng nào đã xây dựng thì vùng đó không có chiến tranh”. Cách nói này thực ra chỉ mang tính nguyên tắc, dựa trên thực tế là: “thế giới có lãnh đạo, dù đang bị China và Nga dị nghị, nhưng vẫn có khả năng điều tiết chiến tranh, điều tiết đối kháng thế nào đó để đạt được mục tiêu được đề ra cho mỗi vùngđịa lý cụ thể vàomỗi thời điểm cụ thể”.
 • Học thuyết Trump 6 - Biên khảo - Apr 28, 2018
 • Học thuyết Trump 5 - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Học thuyết Trump 4 - Bình luận - Apr 14, 2018
 • Học thuyết Trump 3 - Biên khảo - Apr 07, 2018
 • Học thuyết Trump 2 - Biên khảo - Mar 31, 2018
 • Học thuyết Trump - Biên khảo - Mar 24, 2018
 • Trật tự China vs trật tự Mỹ 4 - Biên khảo - Nov 05, 2016
 • Trật tự China vs trật tự Mỹ 3 - Biên khảo - Oct 29, 2016
 • Trật tự China vs trật tự Mỹ 2 - Biên khảo - Oct 22, 2016
 • Trật tự China vs trật tự Mỹ - Biên khảo - Oct 15, 2016
 • Khủng hoảng nơ 2016 - 12 (hết) - Biên khảo - Jul 09, 2016
 • Khủng hoảng nơ 2016 - 11 - Biên khảo - Jul 02, 2016