vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Bách Việt
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Bách Việt:
Hoàng Bách Việt - ĐDCND Để đảm bảo công việc của mình và để hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn Nhân dân đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ. Các chiến sĩ dân chủ cần tự trang bị cho mình rất nhiều kinh nghiệm, trong đó có kinh nghiệm đấu tranh trực diện với kẻ thù khi phải rơi vào vòng tay của họ.