vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bát Tú
Tất cả các bài của tác giả Bát Tú:
Ngày thứ ba 3-11-2020 tới đây, nước Mỹ sẽ tổ chức cuộc bầu cử chọn Tổng Thống giữa ông Donald Trump, đương kim tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa và cựu Phó Tổng Thống Joe Biden thời TT Obama thuộc đảng Dân Chủ.
NGHE GIAO BAO - Tạp ghi - Dec 08, 2007
BAT TÚ Đầu tháng 5/1996, tôi giao báo hàng ngày cho tờ Mercury News San Jose do một người bạn tù cải tạo chuyển giao lại. Thấy tôi bị thất nghiệp lâu ngày, anh nhượng cho tôi để có sinh-kế.