vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Pham Di Chau
Tất cả các bài của tác giả Pham Di Chau:
MỎI MÒN - Tạp ghi - Dec 01, 2007
Đã nhiều lần tôi được nghe về những viện dưỡng lão của người Việt, hầu hết là những điều không mấy hứng thú về những hình ảnh thương tâm. Tôi vẫn nghĩ và có hình dung về đời sống của những người VN già yếu, vì hoàn cảnh hay một lý do nào đó đã phải sống nương nhờ những ngày tháng cuối đời đầy bệnh tật và cô đơn nơi viện dưỡng lão.