vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bắc Giang
Tất cả các bài của tác giả Bắc Giang:
Tìm bạn bốn phương - Thơ - Apr 19, 2014
Ta đi tìm bạn bốn phương Đợi mãi không thấy, mười phương hững hờ Đẹp trai lại bết làm thơ Cầm ,kỳ. thi, họa , còn chờ chi em ? Bắc Giang
Nói ngông - Thơ - Mar 29, 2014
Mệ cho một vố cho chừa nói ngông
L à m k h ó - Thơ - Mar 22, 2014
Tôi làm khó bác hồi nào Bao nhiêu bồ chữ , bác cào hết trơn Thiên hạ lắm kẻ căm hờn Bác đem voi đến, sạch trơn cánh đồng
 • Ai Cập - Thơ - Mar 15, 2014
 • Cactus - Thơ - Nov 23, 2013
 • Hoa quỳnh - Thơ - Nov 16, 2013
 • Một bản tình ca - Thơ - Nov 09, 2013
 • Phở áp chảo giòn - Thơ - Nov 02, 2013
 • Xúi dại - Thơ - Oct 26, 2013
 • Bí mật - Thơ - Oct 19, 2013
 • Phải chăng - Thơ - Sep 21, 2013
 • Nụ hôn - Thơ - Sep 14, 2013
 • Sông Nile sông Hương - Thơ - Aug 24, 2013
 • Thu trên sông Nile - Thơ - Aug 17, 2013
 • Kí nh chào cả nhà - Thơ - Aug 10, 2013