vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Thị Thúy Vân
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Thị Thúy Vân:
Mẹ là tấm gương cho con soi - Tạp ghi - Oct 13, 2007
. Thuở nhỏ, thời còn đi học, tính tôi ngổ ngáo thích nghịch ngợm, mẹ tôi thường quở mắng tôi là đứa con gái không nên nết. Nhiều lần bị mẹ quở mắng như thế, tôi biết lỗi muốn cải sửa, nhưng tính nào tật ấy, tôi vẫn chỉ là tôi không thể đổi khác được.