vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Long Hải:
Đất lở sông bồi - Tạp ghi - Sep 10, 2022
Thứ Bảy vừa qua là ngày giỗ Hùng. Tính ra, năm 1972, năm Hùng qua đời, đến nay là 47 năm, gần nửa thế kỷ. Còn 3 năm nữa là đúng nửa thế kỷ. Nửa thế kỷ, một kiếp người lính đã khuất.
Tan vỡ - Linh tinh - Jul 23, 2022
1)-Tôi được “tha ra khỏi trại cải tạo” - câu ghi trong “lệnh tha” ngày 2 tháng 7 năm 1982, tính ra, kể từ ngày “nhập trại” ở trường Taberd, 24 tháng 6 năm 1975 đến khi được tha là 7 năm 10 ngày, kể cả hai ngày nhuận trong các năm đó.
Ngày xưa, - dĩ nhiên là thời gian chưa có cái gọi là “đường mòn Hồ Chí Minh” - rừng Trường Sơn có nhiều cọp, voi. Ngược sông Thạch Hãn, phía tả ngạn, con đường bộ lên tới Trấm, sau nầy gọi là xã Phong An, - phía tây làng An Đôn – là hết.
 • Nhận diện quê hương Quảng Trị: “Con đường buồn thiu” - Linh tinh - Oct 30, 2021
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 26 - Linh tinh - Oct 23, 2021
 • Chuyện trò với cháu nội (17) - Linh tinh - Oct 16, 2021
 • Đọc sách cọp  - Linh tinh - Oct 09, 2021
 • Chuyện trò với cháu nội! Tình thế nước Tàu: tự phân hóa - Linh tinh - Oct 02, 2021
 • Nói chuyện với cháu nội: Đâu có giống nhau! Bài số 16 - Linh tinh - Sep 25, 2021
 • Chữ tâm của một ông Tướng - Linh tinh - Sep 18, 2021
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? Bài 23 - Linh tinh - Sep 11, 2021
 • Afghanistan, nhìn lại từ đầu - Bình luận - Sep 04, 2021
 • Về nước, Thấy gì, nghĩ gì? – Bài 22 - Linh tinh - Aug 28, 2021
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 21 - Linh tinh - Aug 21, 2021
 • Về nước, Thấy gì, nghĩ gì? – Bài 20 - Tạp ghi - Aug 14, 2021