vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Long Hải:
Chữ tâm của một ông Tướng - Linh tinh - Sep 18, 2021
hoànglonghải Tạc hữu trần sa hữu, Vi không nhất thiết không. Hữu, không như thuỷ nguyệt, Vật trước hữu không không? Có thì có tự mảy may Không thì cả thế gian này cũng không Kìa xem bóng nguyệt lòng sông Ai hay không có, có không là gì ? Hữu Không Đạo Hạnh Thiền Sư (Đời Lý) Ở Huế có một danh từ người Huế rất thường dùng mà các nơi khác không có.
Vườn ai mát quá xanh như ngọc, Lá trúc che ngang mặt chữ điền (Đây thôn Vỹ - Hàn Mặc Tử) Người bạn tôi nói: Mặt chữ điền thì có gì là đẹp! Tôi góp ý: Anh suy nghĩ theo cách nào? Tướng số, mỹ thuật.
Afghanistan, nhìn lại từ đầu - Bình luận - Sep 04, 2021
Khoảng năm 100 trước Công Nguyên, khi vua Vũ Đế nhà Hán mở rộng thế lực về phía cực tây Trung Hoa thì Con đường lụa hay còn gọi là Con đường hồ tiêu (SilkRoute hay SpiceRoute) hình thành, bằng cách nối những con
 • Về nước, Thấy gì, nghĩ gì? Bài 22 - Linh tinh - Aug 28, 2021
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 21 - Linh tinh - Aug 21, 2021
 • Về nước, Thấy gì, nghĩ gì? Bài 20 - Tạp ghi - Aug 14, 2021
 • Về nước, Thấy gì, nghĩ gì? Bài 19 - Linh tinh - Aug 07, 2021
 • Chuyện trò với cháu nội 14: Sắc bất ba đào... Nước Tàu loạn vì mấy bả... - Linh tinh - Jul 31, 2021
 • Chuyện trò với cháu nội: Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu! Bài 13 - Linh tinh - Jul 24, 2021
 • Tùy bút: Giấc mơ tuyệt vời về cha - Tạp ghi - Jun 26, 2021
 • Chuyện trò với cháu nội 12 - Linh tinh - Jun 26, 2021
 • Cái hòm thiếc - Truyện ngắn - Jun 19, 2021
 • Truyện trước ngày ba mươi tháng tư - Truyện ngắn - Jun 12, 2021
 • Kín cổng, cao tường - Linh tinh - Oct 12, 2019
 • Bông quỳ - Linh tinh - Apr 27, 2019