vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 13, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đoàn Xuân Thu
Tất cả các bài của tác giả Đoàn Xuân Thu:
Lời thầy dạy! - Thơ - Apr 21, 2012
Con xa trường, chữ không đầy lá mít, học ít, chơi nhiều, hiểu chẳng bao nhiêu, rơi rớt hết, chỉ một điều, con nhớ: “Nhân chi sơ tính bản thiện!” thầy khuyên. Lời thầy dạy, hành trang, cuộc binh đao, nơi máu đào, sao tìm ra cái thiện? ai gây chiến tranh giống nòi dân Việt? gọi đồng bào! sao mải miết giết nhau? Con đã qua biết bao nhiêu làng, xóm, đâu giọng ầu ơ, đâu tiếng học bài? em thơ dại, võng đưa vào cõi chết, ca dao buồn, ru sao hết, bi ai.
Vết khắc thời thơ dại! - Thơ - Apr 15, 2012
Trường cũ anh về xưa lối thơ, hành lang chập choạng, mắt anh mờ, run run kính lão, dò vô lớp, trường xưa tạn mặt! người xưa mơ! Anh giờ về lại lơ ngơ quá! ai chỉ dùm anh chỗ hẹn thề? cuối lớp: “đây rồi bàn năm cũ! còn khắc tên mình: hai chữ T”.
Tình ca người thất trận! - Thơ - Apr 07, 2012
Nửa đêm giặc đến xét nhà, cầm tờ hộ khẩu hỏi mầy là ai? trói, còng chân bước lưu đày, sa cơ thất thế giữa bầy sói điên! Tàn cuộc chiến anh còn được gì? cùm gông, tù ngục, đời biệt ly, công danh ngày cũ như sương khói, tan vỡ tình ta, đứt ruột, anh đi.
 • Có anh ôm xác em sầu! - Thơ - Mar 31, 2012
 • Chuyện bành ky nái! - Tạp ghi - Mar 31, 2012
 • Tình Bidong! - Thơ - Mar 24, 2012
 • Bắn vào quá khứ bằng súng lục...!* - Tạp ghi - Mar 24, 2012
 • Nhìn vô hẻm núi! - Tạp ghi - Mar 17, 2012
 • Dề cơm cháy! - Thơ - Mar 17, 2012
 • Còn tình đâu nữa... là thù đấy thôi!* - Tạp ghi - Mar 10, 2012
 • Ngã bảy - Thơ - Mar 03, 2012
 • Đêm uống rượu một mình trên Bến Ninh Kiều. - Thơ - Feb 25, 2012
 • Em vẫn mãi mãi yêu anh! - Tạp ghi - Feb 18, 2012
 • Chiều Tham Tướng ! - Thơ - Feb 17, 2012
 • Chưa mưa đã lụt ! - Thơ - Jan 14, 2012