vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đoàn Xuân Thu
Tất cả các bài của tác giả Đoàn Xuân Thu:
Tình vui gang tấc...! - Linh tinh - Jun 08, 2019
Thưa chuyện rằng: Một ông vừa từ giã cõi đời, hồn bay lên đến tận chín tầng Trời. Trước khi cho phép ông nhập “tịch” ở thiên đình, vị quan giữ cổng Trời làm một cuộc sát hạch: “Ông có mèo chuột, lăng nhăng gì không?” “Thưa không!” “Ông có yêu vợ ông không?” “Thưa cũng không!” “Sống mà cái gì cũng “Không” hết.
Tháng Tư! Vùi đất lạ! - Linh tinh - Apr 27, 2019
Cứ mỗi độ tháng Tư về, những người tha hương như chúng ta lại nhớ, lại bùi ngùi trong tấc dạ với lòng thương cảm hướng về đồng bào ruột thịt, đã bỏ mình trên biển cả! Về thân phận những người Việt Nam phiêu bạt quê người, nhà thơ Du Tử Lê viết về cái chết: “Vùi đất lạ thịt xương e khó rã.
“Xưa em gắp miếng thịt gà! - Linh tinh - Sep 24, 2016
Thưa bà con! Giống như người Tàu ở Hong Kong, ở Macau, người Tàu ở miền Nam Việt Nam mình, nhứt là ở Chợ Lớn, đa số nói tiếng Quảng Đông (Cantonese), kế đến mới tới tiếng Triều Châu; chứ không nói tiếng Quan Thoại, (Mandarin), tiếng Phổ Thông, trừ ra những ai có đi học trường Tàu mới biết.
 • Ba tôi, người đánh máy mướn - Linh tinh - Jul 03, 2015
 • Chiếc áo bà ba in hình chữ hỷ - Truyện ngắn - Apr 11, 2015
 • Mùa Đông Quý Châu lạnh quá! Ngoại ơi - Tạp ghi - Dec 01, 2012
 • Rót xuống chiều nhạt nắng! - Thơ - Jun 02, 2012
 • Một gói khoai chiên từ thành phố Vạn Sồi! - Tạp ghi - May 19, 2012
 • Con Quỷ Phạm Nhan*! - Tạp ghi - May 12, 2012
 • Tháng tư tình cũ! - Thơ - May 12, 2012
 • Hình ảnh Má trong thơ Đoàn Xuân Thu - Tạp ghi - May 12, 2012
 • Ngọn đèn chong mắt. - Thơ - May 05, 2012
 • Tình đời ghẻ lạnh! - Linh tinh - May 05, 2012
 • Thị trấn ái ân! - Tạp ghi - Apr 28, 2012
 • Cặp đệm, nắm xôi - Thơ - Apr 28, 2012