vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 20, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tiêu Duy Anh
Tất cả các bài của tác giả Tiêu Duy Anh:
Tôi có những lý lẽ về sự lạm dụng quyền hành của chính quyền Bush để cuối cùng bây giò mới được phơi ra ánh sáng. Tôi tin rằng sự lạm dụng đó là do sự lợi tức bất bình đẳng gây ra.
Chống cộng là công thức để đẩy mạnh tự do và nhân quyền trên toàn thế giới. Đó là lời kết luận của hàng loạt cuộc hội thảo về nhân quyền trong thế giới đương đại họp tại Warsaw, Ba Lan, ngày 20 và 21 tháng 4 vừa qua.
Di sản Yeltsin - Linh tinh - May 05, 2007
The Wall Street Journal Tiêu Duy Anh dịch Năm 1991, Boris Yeltsin trở thành một nhân vật huênh hoang được người ta thổi phồng nhiều hơn thực tế. Giống như hầu hết những người có đặc tính như vậy, ông để lại một di sản với những phẩm chất trí tuệ hơi giống với một vài người vì người ta không thể kiểm tra được hết những tầng lớp nhân dân được giải phóng trong khi chế độ Liên Xô tan rã.