vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tô Kiều Phương
Tất cả các bài của tác giả Tô Kiều Phương:
Mặc dầu đã 32 năm trôi qua, nhưng mỗi lần đến “tháng Tư đen” là lòng người Việt ly hương rộn lên nỗi buồn xa xứ. Đối với người Sài Gòn càng xót xa hơn, rồi phẫn hận, nhớ thương cuồn cuộn tràn về.