vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Người Xây Dựng
Tất cả các bài của tác giả Người Xây Dựng:
Hôm nay, ngày đầu tháng 4 năm 2007 (bắt đầu mùa Cá tháng 4?), cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Bolsa đã xôn xao khá nhiều chuyện. Từ Bolsa... Sự kiện gây chú ý và tạo ra nhiều sôi động nhất là chuyện 2 ứng cử viên gốc Việt Janet Nguyễn và Nguyễn Trung đã phải lôi nhau ra Tòa Án để nhờ pháp đình Hoa Kỳ phân định và phán quyết xem ai sẽ là Orange County Supervisor khu vực I.