vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Đức
Tất cả các bài của tác giả Vũ Đức:
Aźn chay dưỡng sinh - Linh tinh - Apr 21, 2007
Từ xưa đến nay, trải qua hàng ngàn năm, phép ăn chay (ăn kiêng) thường được thực hiện chính thức trong phạm vi tôn giáo, và ít được người đời quan tâm đến. Nhưng hiện nay, việc ăn chay đã được phổ biến rộng rãi trong quần chúng, bằng chứng trên thế giới đã có hàng triệu người ăn chay.
Aźn chay tốt hơn ăn thịt - Tạp ghi - Apr 14, 2007
Hiện nay, càng ngày càng có nhiều bằng chứng gia tăng về sự ảnh hưởng của việc ăn uống, đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người. Cho nên, càng có nhiều người đang tìm hiểu về câu hỏi: -Giữa món ăn chay và