vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Ngụy Khắc Quái
Tất cả các bài của tác giả Ngụy Khắc Quái:
Vài ý nghĩ về quyền lực mềm - Biên khảo - May 29, 2010
Nếu những năm đầu của thập niên 1990 là thời kỳ thịnh hành của lý thuyết chính trị “Sự xung đột của các nền văn minh” của Samuel P. Huntington thì thập niên 2000 có thể nói là thập niên của lý thuyết “Quyền lực mềm” của Joseph Nye.
Anh em nhà Yakuno - Truyện ngắn - Mar 31, 2007
Chuyện kể bắt đầu từ vùng Dannoura Nhật Bản năm 1180. Hôm ấy, hai anh em nhà Yakuno rủ nhau đi bẫy chim cu rừng. Thằng anh, Koizumi Yakuno, 11 tuổi, hơn em nó Toshiro Yakuno một tuổi.