vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Anh Vân
Tất cả các bài của tác giả Anh Vân:
Duyên bèo nước Anh Vân - Truyện ngắn - Mar 29, 2007
Ở Houston, trời vào đông vẫn có những buổi sáng thật đẹp. Trời lạnh nhưng màu nắng hanh vàng. Những buổi sáng như vậy, Luân rất thích ngồi trong những quán cà-phê, chung quanh toàn kính để có thể ngắm người qua lại bên ngoài.