vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 08, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Linh
Tất cả các bài của tác giả Vũ Linh:
Nguy cơ Trung Cộng - Bình luận - Apr 16, 2022
Tin tức thế giới đã bị cuộc xâm lăng Ukraine của Nga thống trị hoàn toàn cả tháng nay. Chuyện đương nhiên. Nhưng nếu ta nghĩ xa hơn một chút thì không thể quên trong khi con gấu Nga tung hoành trước con cọp móm NATO và con ó già Mỹ, thì con rồng Tầu đang nằm rình, cân nhắc tình hình.
Biden một đại họa thế giới - Bình luận - Apr 09, 2022
Hơn một năm sau khi cụ Biden tuyên thệ nhậm chức, dân Mỹ hẳn đã nhìn rõ mình đã bầu tổng thống một người như thế nào, không cần đợi đến cuối nhiệm kỳ, gần ba năm nữa. Ở đây, kẻ này xin viết ngay trong lịch sử 46 tổng thống Mỹ, có lẽ chưa có ai tệ mạt bằng ông đương nhiệm.
Hũ mắm Hunter Biden - Bình luận - Apr 02, 2022
Ghi chú: Cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine đã kéo dài đúng một tháng và cho đến nay, đã dậm chân tại chỗ, bất phân thắng bại, tuy vẫn tàn phá mạnh. Theo nhiều chuyên gia, sẽ còn kéo dài khá lâu nữa nếu không có biến cố đặc biệt nào xẩy ra, chẳng hạn như Putin bị đảo chánh.
 • Ukraine - ánh sáng cuối đường hầm? - Bình luận - Mar 26, 2022
 • Ukraine - cỡi lưng cọp - Bình luận - Mar 19, 2022
 • Gấu điên mà thế giới bó tay - Bình luận - Mar 12, 2022
 • Ukraine: đánh nhau tới đâu? - Bình luận - Mar 05, 2022
 • Thông đồng cuội với Nga: Lòi đuôi cáo - Bình luận - Feb 26, 2022
 • Mệt mỏi với dịch - Bình luận - Feb 19, 2022
 • Biden với quá tầm tay - Bình luận - Feb 12, 2022
 • Luật bầu cử cuội mới - Bình luận - Jan 29, 2022
 • Câu chuyện mắc dịch - Bình luận - Jan 22, 2022
 • Điều tra cuội về biến cố 6/1/2021 - Bình luận - Jan 15, 2022
 • Vẫn cuồng chống Trump - Bình luận - Dec 31, 2021
 • Lạm phát Biden giết dân nghèo - Bình luận - Dec 24, 2021