vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 16, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Linh
Tất cả các bài của tác giả Vũ Linh:
Báo cáo tình trạng liên bang - Bình luận - Feb 16, 2019
Cuối cùng thì TT Trump cũng đã ra trước Hạ Viện đọc Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang thường niên, tuy có bị trễ một tuần. Rất tiếc ông đã không có dịp ra Phước Lộc Thọ. Tới nay thì hầu hết quý độc giả đã biết TT Trump nói gì, do đó Diễn Đàn này không có nhu cầu viết lại.
Truyền thông đánh Trump - Bình luận - Feb 09, 2019
Đảng Dân Chủ và công cụ của đảng là TTDC, trước đây bị bệnh Dị Ứng Trump hành mạnh, sau khi thành công chiếm được Hạ Viện thì hầu như bệnh này không thuyên giảm mà lại hành nặng hơn nữa.
Báo cáo thường niên - Bình luận - Feb 02, 2019
TT Trump được dự tính sẽ đọc bài diễn văn Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang thường niên vào ngày Thứ Ba 29 tháng 1 tới, trước Hạ Viện. Tuy nhiên vì vấn đề tranh cãi ngân sách, Nhà Nước đóng cửa, ông đã hoãn đọc báo cáo đó cho tới khi Nhà Nước mở cửa lại.
 • Đảng Dân Chủ đa dạng hay bát nháo? - Bình luận - Jan 26, 2019
 • Bức tường: Biểu tượng của chính khách giả dối và cử tri u mê - Bình luận - Jan 19, 2019
 • Một năm DĐTC: Những bài học! - Bình luận - Jan 12, 2019
 • Điểm tin năm qua - Bình luận - Jan 05, 2019
 • Năm mới chuyện cũ - Bình luận - Dec 29, 2018
 • Bệnh dị ứng Trump - Bình luận - Dec 22, 2018
 • Trục xuất dân tỵ nạn Việt: fake news!!! - Linh tinh - Dec 22, 2018
 • Gian lận bầu cử? - Bình luận - Dec 14, 2018
 • Khủng hoảng di dân - Bình luận - Dec 08, 2018
 • Vấn đề tự do ngôn luận - Bình luận - Dec 01, 2018
 • Suy nghĩ hậu bầu cư - Bình luận - Nov 23, 2018
 • Bầu cử: Trump thua hay thắng - Bình luận - Nov 17, 2018