vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 01, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Linh
Tất cả các bài của tác giả Vũ Linh:
Trump thua hay thắng? - Bình luận - Nov 27, 2020
Khi bài này được viết thì chưa có kết quả chính thức của bầu cử, bất kể việc cử tri của cả hai bên đều hò hét tung đủ loại fake news phe mình đang thắng một cách hết sức phi lý vì tính đảng phái.
Câu chuyện gian lận phiếu - Bình luận - Nov 21, 2020
Cuộc bầu tổng thống năm nay bảo đảm sẽ đi vào lịch sử như một cuộc bầu lạ lùng nhất nếu không muốn nói là tồi tệ nhất. Lạ lùng không phải vì kết quả bất ngờ đã mang cái tạm gọi là ‘chiến thắng’ về cho một chính khách lờ mờ nhất lịch sử chính trị Mỹ (mà nếu muốn dùng danh từ hợp thời trang, ta có thể gọi là ông này là ông BLM, Biden Lờ Mờ).
Khi bài này được viết thì nước Mỹ vẫn chưa chính thức biết ai đắc cử trong cuộc bầu tổng thống năm nay. Con đường vào Tòa Bạch Ốc có vẻ dễ dàng hơn cho cụ Biden, hơn xa con đường của TT Trump, tuy vẫn chưa có nghĩa cụ Biden đã thắng.
 • TT Biden: Một Carter hay một Obama? - Bình luận - Nov 07, 2020
 • Bầu cho ai? - Bình luận - Oct 31, 2020
 • Giành ghế Tối Cao Pháp Viện - Bình luận - Oct 24, 2020
 • Lại nói về thuế - Bình luận - Oct 17, 2020
 • Fake news thuế! - Bình luận - Oct 10, 2020
 • Cuộc chiến Tối Cao Pháp Viện - Bình luận - Oct 06, 2020
 • Chương trình của cụ Biden - Bình luận - Sep 26, 2020
 • Tình hình tranh cử - Bình luận - Sep 19, 2020
 • Tin phịa tiếp tục - Bình luận - Sep 12, 2020
 • Đảng Dân Chủ phân hóa - Bình luận - Sep 05, 2020
 • Tôi không ưa cụ Biden - Bình luận - Aug 29, 2020
 • Bà Kamala Harris: diễn tiến 1 năm tranh cử - Bình luận - Aug 22, 2020