vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 16, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Linh
Tất cả các bài của tác giả Vũ Linh:
So sánh Dân Chủ - Cộng Hòa - Bình luận - Sep 14, 2019
Trước mùa bầu cử lớn năm tới, khi ta phải lựa chọn từ tổng thống đến các quan chức liên bang, tiểu bang, và địa phương, giữa các ứng cử viên của hai chính đảng Mỹ, ta cần phải nhớ lại quan điểm và chủ trương của hai đảng để có thể bỏ phiếu trong sự hiểu biết và chọn đúng người.
Kinh tế Trump - Bình luận - Sep 07, 2019
Tình trạng kinh tế Mỹ vẫn đang làm các chuyên gia điên đầu. Từ vài tuần qua, các chỉ dấu kinh tế đã đưa ra những triệu chứng bất thường và nhất là trái chiều, lúc khả quan khi bi quan, khiến các chuyên gia tài chánh không biết đường nào dự đoán tương lai.
Lại một ngôi sao mới Elizabeth Warrren - Bình luận - Aug 31, 2019
Cách đây vài tuần, ta đã có dịp nhìn vào một ngôi sao mới nổi của đảng Dân Chủ, bà thượng nghị sĩ Cali, Kamala Harris. Đó là khi hậu thuẫn của bà Harris nhẩy vọt từ đâu 6%-7% lên tuốt tới 12%, nhờ bà lên TV biểu diễn đánh đấm bầm mặt cụ ‘bạn già gia đình’ Joe Biden.
 • No free lunch! - Bình luận - Aug 24, 2019
 • Vẫn chuyện súng đạn Mỹ - Bình luận - Aug 17, 2019
 • Câu chuyện Baltimore - Bình luận - Aug 10, 2019
 • Ngôi sao mới Kamala Harris - Bình luận - Aug 03, 2019
 • Tranh cử dựa trên cái gì? - Bình luận - Jul 27, 2019
 • Nội chiến trong đảng Dân Chủ - Bình luận - Jul 20, 2019
 • TT Trump và dân tỵ nạn Việt - Bình luận - Jul 13, 2019
 • Tranh luận đầu tiên - Bình luận - Jul 05, 2019
 • Viễn kiến của TT Trump - Bình luận - Jun 29, 2019
 • CHXHCN Cali và “The Vietnam War” - Bình luận - Jun 22, 2019
 • Tổng Thống Biden? - Bình luận - Jun 22, 2019
 • Cuồng phong đàn hặc - Bình luận - Jun 15, 2019