vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Huân Long
Tất cả các bài của tác giả Huân Long:
NHAN SẮC - Truyện ngắn - Dec 01, 2007
Hồi này cô ấy càng nhìn càng thấy sút giảm người đi, đến nỗi tôi phải kêu lên : sao thế, em có đau ốm gì không mà nhan sắc tàn phai nhanh vậy. Cô ấy vẫn đáp cho tôi vững lòng : có gì đâu, anh, mẹ vừa mất, em chưa quen cảnh giã biệt nên thế thôi, chỉ ít lâu em lại như cũ thôi.
Con nước ròng - Truyện ngắn - Nov 23, 2007
Kể từ tháng tám trở đi, nước bắt đầu giựt dữ. Nằm trên ghe, trơi tối nghe con nước vỗ dưới dạ ghe mà sợ. Tiếng rộp rộp như hào cào, Song e vỏ móp chịu không thấu bị đục lủng.
Bạn cũ - Tạp ghi - Nov 17, 2007
Hắn với tôi mặc dù chẳng có chút tình máu mủ, song một thời ai cũng nghĩ chúng tôi là anh em. Hắn thì bạt mạng, lại liều lĩnh; còn tôi thì nhát như cáy, nên đi đâu hắn cũng lôi tôi theo và có đám nào cà khịa là hắn bênh tôi đến nơi đến chốn.
 • Nhìn về con đường cũ mênh mông, mênh mông... - Tạp ghi - Oct 20, 2007
 • Chuyện một người viết sách - Linh tinh - Sep 15, 2007
 • Còn một giò ... - Tạp ghi - Sep 01, 2007
 • Lai rai ba sợi buồn tình nản ghê - Tạp ghi - Aug 25, 2007
 • Hoa sữa - Tạp ghi - Aug 18, 2007
 • Kỳ mưa mùa rồi - Tạp ghi - Aug 11, 2007
 • Khu phố nhỏ - Tạp ghi - Aug 04, 2007
 • Khu phố nhỏ - Tạp ghi - Aug 04, 2007
 • Bươm bướm - Tạp ghi - Jul 28, 2007
 • Tình sầu - Tạp ghi - Jul 14, 2007
 • Bước Xuân - Linh tinh - Mar 29, 2007
 • Dẫu cho sỏi đá cũng còn có nhau... - Linh tinh - Feb 10, 2007