vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyên Hương
Tất cả các bài của tác giả Nguyên Hương:
Huyền diệu - Truyện ngắn - Aug 26, 2006
Vào năm 1963 đất nước chịu nhiều biến chuyển trọng đại. Chiến tranh lan rộng như vết dầu loang. Tuy vậy Kim và gia đình vẫn bình yên giữa thành phố Sài gòn hoa lệ. Cha nàng là một công chức trung cấp của bộ Giáo Dục.
Những nghề tay trái - Tạp ghi - Aug 12, 2006
Vào mùa hè năm 1988, sau gần bốn năm lang bạt kỳ hồ qua các tiểu bang New Hampshire, Kentucky, Indiana, gia đình tôi gồm hai vợ chồng, 3 đứa con, và những thùng đồ đạc lỉnh kỉnh di cư về miền Nam California nơi có khí hậu lý tưởng cho những người Việt lưu vong.