vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Đình Ngọc
Tất cả các bài của tác giả Trần Đình Ngọc:
Cỏ nội hương đồng - Tạp ghi - Jul 22, 2006
Dòng sông mang phù sa theo thủy triều lên xuống chảy ngang trước nhà Vũ khá sâu, bờ này qua bờ kia khá rộng, tuy không lớn như sông Đáy, sông Đuống, sông Ninh Cơ - những nhánh của sông Hồng - nhưng với tuổi của Vũ, Vũ chưa thể bơi qua bờ bên kia được.