vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 15, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Dư Thị Diễm Buồn
Tất cả các bài của tác giả Dư Thị Diễm Buồn:
Tại sao tôi yêu nước Mỹ - Thơ - Dec 09, 2017
Mỗi năm vào mùa “Nghĩa Đền Ơn Tạ” Nhà sum vầy... gợi nhớ quá cố hương Giặc vào tán loạn khốn khổ đoạn trường... Hãi hùng, âu lo, dật dờ, ngao ngán... Sau miền Nam rơi vào tay cộng sản Từng lớp, lớp người hớt hãi
Nhật Bản trong tôi - Tạp ghi - Oct 28, 2017
Gia đình tôi vào Mỹ thuộc diện “Ô-Đi-Ghe” (vượt biên bằng ghe). Sau khi bôn đào khỏi mẫu quốc để tị nạn Cộng sản, thì đến được Nam Dương quần đảo. Chúng tôi may mắn hơn những thuyền nhân khác bị bỏ thây ngoài biền cả vì bão tố, vì hải tặc, vì bịnh, vì đói khát, vì tàu chìm.
Những mùa trung thu - Tạp ghi - Oct 07, 2017
Em ra đời mùa thu năm 1980, vào ngày rằm tháng tám Âm lịch. Đem so với ngày dương lịch đúng y chang trong tờ giấy khai sanh của em. Mẹ thường kể cho cả nhà nghe, vào những lúc vui nào đó hay là ngày mừng em sinh nhựt: - Nằm trong nhà bảo sanh mẹ nghe tiếng hò, tiếng hát, tiếng reo vui rộn rã của thiếu nhi cùng tiếng phèng la, tiếng chiêng trống múa lân của đoàn dâng cộ đèn mừng Tết Trung Thu, hay Tết Nhi Đồng của nước ta thuở đó, vào thời Việt Nam Cộng Hòa.
 • Miền đất quê hương - Thơ - Aug 26, 2017
 • Những ngày xưa thân ái - Thơ - Jul 15, 2017
 • Nếu đời giả tạm ta còn có nhau - Thơ - Jun 24, 2017
 • Ngày con ra trường đại học - Thơ - May 27, 2017
 • Tấm ảnh ngày xưà - Thơ - May 06, 2017
 • Chạy lũ lụt “Oroville Dam Emergency Spillway” - Tạp ghi - Mar 25, 2017
 • Canh tập tàng - Thơ - Mar 11, 2017
 • Có những mùa xuân - Truyện ngắn - Jan 27, 2017
 • Giáng Sinh nơi vùng xa - Thơ - Dec 24, 2016
 • Tình yêu trả lại trăng sao - Thơ - Nov 25, 2016
 • Con còn nợ ba - Truyện ngắn - Nov 12, 2016
 • Nửa chén nước cháo - Truyện ngắn - Oct 08, 2016