vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 18, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lưu Trần Nguyễn
Tất cả các bài của tác giả Lưu Trần Nguyễn:
Mười năm quên hót - Tạp ghi - Jun 24, 2006
Chưa bao giờ tôi lại bỏ công ngồi trước tấm kiếng lâu như hôm nay. Nước da tôi trắng quá đến độ như xanh xao, đôi môi cũng thế, giống như mọi ngày thôi, nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó như quá nhợt nhạt.