vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Cường
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Cường:
Giải mã thời gian - Biên khảo - Apr 12, 2014
Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng ... ngủ say! (Thơ Phạm Thiên Thư) Đa số chúng ta có một lúc nào đó trong quá khứ, cảm nhận được những hiện tượng về sự thay đổi bất thường của thời gian, tuỳ theo hoàn cảnh và môi trường sống, nhất là tuỳ theo tuổi đời của mỗi người.
Lịch sử Việt & địa chính trị - Biên khảo - Oct 26, 2013
Trong vài thập niên vừa qua, trước nguy cơ Việt Nam bị đe doạ xâm phạm chủ quyền quốc gia trên đất liền cũng như ngoài biển Đông Hải, nhiều bài viết về lịch sử của các nhà nghiên cứu hay học giả đã đưa ra một số quan điểm và nhận xét khá thú vị, về những lý do tồn tại của VN trong mấy ngàn năm qua mà không bị Hán-hoá hay mất nước như hầu hết đa số các sắc dân khác thuộc hệ Bách-Việt trong vùng Hoa-Nam.
Khủng hoảng hay chiến tranh - Tạp ghi - Dec 20, 2008
Nguyễn Cường Năm 2008 sắp qua đi để lại cho chúng ta cứa nhiều ấn tượng. Chắc chắn rằng trong vài thập niên tới, lịch sử sẽ không quên nhắc lại sự kiện “khủng hoảng tài chánh 2008” như một biến cố trọng đại không riêng gì cho nước Mỹ.
  • Sông núi và địa linh nhân kiệt - Tạp ghi - Oct 13, 2007
  • Khoa bảng, trí thức và nhân tài đất Việt. - Tạp ghi - Apr 21, 2007
  • Marx và Trí Tuệ - Biên khảo - Jul 22, 2006
  • Ngôn Ngữ và Trí Tuệ - Linh tinh - Oct 09, 2004
  • Văn hóa Mộc tồn. - Biên khảo - Dec 27, 2003