vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Thanh Văn (Úc)
Tất cả các bài của tác giả Thanh Văn (Úc):
Hôm 18 tháng 8 năm2006 các cựu chiến binh Úc nhất là các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam hơn 40 năm xưa đã tưng bừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng Long Tân. Vậy chiến thắng Long Tân là chiến thắng nào và của ai? Thưa qúy vị độc gỉa, Long Tân là tên một làng nhỏ thuộc vùng Núi Đất tỉnh Phước Tuy nay là Phước Tuy-Vũng Tầu ở Việt Nam.
Cách nay một tháng vào ngày Anzac (25/4/2006) một tai nạn hầm mỏ đaõ xảy ra ở một vùng đất hẻo lánh trên Đảo Tasmania, tiểu bang hòn đảo của Úc, đó là một làng nhỏ mang tên Beaconsfield.