vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 19, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phùng Nhân
Tất cả các bài của tác giả Phùng Nhân:
Tiếng kêu trên biển vắng Ky 39 - Truyện ngắn - Nov 06, 2010
Tiếng la của anh lạc giọng giữa tiếng sóng thét gào, nhưng thủy thần vẫn giận dữ đang nổi trận cuồng phong. Ba Hoàng nhìn vợ la lớn: - Em ôm đại cái can nầy, bồng thằng Hoàng Kiếm nhảy xuống mau lên.
Tiếng kêu trên biển vắng Ky 41 - Truyện ngắn - Nov 06, 2010
Thấy người ta đi thì cũng bắt chước đi, chớ không thể lường trước được cuộc sống như thế nào. Bây giờ nhập trại tỵ nạn rồi mới biết, không còn đường để quay về, thôi thì phó mặc cho số mạng đẩy đưa.
Tiếng kêu trên biển vắng Ky 40 - Truyện ngắn - Oct 30, 2010
Hay là họ vẫn khép kín im lìm, để cho những chiếc ghe thuyền nhân tỵ nạn, sẽ bị sóng gió biển khơi nổi dậy đánh chìm, như chiếc Kim Hoàng vừa mới trầm mình xuống đáy biển đông, cũng như trước đó đã từng có những chiếc chìm ngoài khơi mà không hề hay biết.
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 38 - Truyện ngắn - Oct 16, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 37 - Truyện ngắn - Oct 12, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 36 - Truyện ngắn - Oct 02, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 35 - Truyện ngắn - Sep 25, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 34 - Truyện ngắn - Sep 18, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 33 - Truyện ngắn - Sep 11, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng 32 - Truyện ngắn - Sep 04, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 31 - Truyện ngắn - Aug 28, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 30 - Truyện ngắn - Aug 21, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 29 - Truyện ngắn - Aug 14, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 28 - Truyện ngắn - Aug 07, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 27 - Truyện ngắn - Jul 31, 2010