vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 24, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phùng Nhân
Tất cả các bài của tác giả Phùng Nhân:
Tiếng kêu trên biển vắng Ky 45 - Truyện ngắn - Dec 11, 2010
Cái việc nội trợ trong gia đình thưa thớt, chớ còn việc uống rượu với cái vụ kia, thì đứa nào đứa nấy nó khỏe như trâu nước. Ba Hoàng nhớ có một hôm, có một ông bạn người Việt làm chủ hãng may ở dưới Springvale.
Tiếng kêu trên biển vắng Ky 44 - Truyện ngắn - Dec 04, 2010
Nơi công viên công cộng, hay cặp theo dãy phố ở mấy đường đi. Thì chánh phủ họ đặt thùng rác rất nhiều, nhờ vậy mà thành phố cũng sạch trơn không có rác. Sáu Út ngạc nhiên nhứt, là lúc đi lãnh tiền.
Tiếng kêu trên biển vắng 44 - Truyện ngắn - Nov 27, 2010
(Tíêp theo kỳ trước) Âu đó là một thói quen, của những người đàn bà đang làm mẹ. Thiên chức đó nó cao quý và đẹp đẽ vô cùng, nếu người đàn bà nào không biết gìn giữ nâng niu, thì đời sống sẽ gặp toàn là giông bão.
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 43 - Truyện ngắn - Nov 20, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 42 - Truyện ngắn - Nov 13, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 39 - Truyện ngắn - Nov 06, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 41 - Truyện ngắn - Nov 06, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 40 - Truyện ngắn - Oct 30, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 38 - Truyện ngắn - Oct 16, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 37 - Truyện ngắn - Oct 12, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 36 - Truyện ngắn - Oct 02, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 35 - Truyện ngắn - Sep 25, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 34 - Truyện ngắn - Sep 18, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng Ky 33 - Truyện ngắn - Sep 11, 2010
 • Tiếng kêu trên biển vắng 32 - Truyện ngắn - Sep 04, 2010