vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 04, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đông Lan
Tất cả các bài của tác giả Đông Lan:
Ca dao an vi - Biên khảo - Nov 18, 2006
Từ trước tới nay chúng ta chỉ nghe nói đến các loại ca dao: theo đặc tính địa phương thì có ca dao nam bộ, ca dao miền trung... Hoặc theo cách kết cấu thì có ca dao ở thể trào phúng, nói lái.
Câu nói truyền tụng rộng rãi trong chúng ta mà ai cũng còn nhớ là “Người làm thầy thuốc mà sai lầm thì hại một mạng người. Người làm chính trị mà sai lầm thì hại một thế hệ.