vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Kiêm Đoàn
Tất cả các bài của tác giả Trần Kiêm Đoàn:
Nhân thế hãn phùng khai khẩu tiếu (Hiếm gặp người ta mở miệng cười!) Lời than của của phái tiêu dao Trung Hoa thời cổ lẽ ra phải xuất hiện thời nay và đặc biệt là ở châu Mỹ nầy mới phải.
Nam mô A-me-ri-ca - Linh tinh - Jan 26, 2008
- Nầy, sếp nhớn! Ồn ào quá ta; để ta yên nào! (Shut up! Give me a break, boss.) Phải mất hơn 15 năm chí thú làm việc cần cù, trên dưới trôi tròn, không có gì sai phạm đáng kể giữa một thực tế đầy cạnh tranh của xứ Mỹ nầy, tôi mới nói được với gã sếp nhỏ đơn vị của mình (supervisor) một cách vừa ngang phè như cua gạch, vừa thân mật kiểu bạn bè như thế mà không sợ bị giận hờn hay mất việc.
Kỷ niệm 35 năm Mùa Hè Đỏ Lửa (1972-2007), viết tặng các học sinh Nguyễn Hoàng và thanh niên Hồng Thập Tự Quảng Trị TKĐ Ai về Quảng Trị Đông Hà, Hỏi o lòng thả, heo bà.
 • Bứt bổi Bình Điền - Linh tinh - Sep 22, 2007
 • Tâm ảnh Trúc Lâm - Tạp ghi - Sep 15, 2007
 • Văn nghệ mùa Vu Lan 2007: Bến mẹ - Tạp ghi - Aug 18, 2007
 • Thế à! - Tạp ghi - Aug 11, 2007
 • Một đốm lửa thơ - Tạp ghi - Jul 07, 2007
 • Lan man thiên địa: Về Huế 700 và Đồng Khánh 90 tuổi. - Tạp ghi - Jun 09, 2007
 • Đàn tràng giải oan nhìn dưới khía cạnh tâm lý dân tộc và tâm lý trị liệu - Tạp ghi - Apr 21, 2007
 • Lan man thiên địa: Về Huế 700 và Đồng Khánh 90 tuổi. - Linh tinh - Apr 14, 2007
 • Giải oan cho cuộc biển dâu nầy - Linh tinh - Mar 29, 2007
 • Thiên duyên tình mộng hồi xuân ca của Phạm Duy?! - Linh tinh - Feb 10, 2007
 • Chút tâm sự sau bình phong long ma - Linh tinh - Sep 30, 2006
 • Tuổi trẻ Phật tử Việt Nam trước thử thách nội bộ trong thời đại mới. - Linh tinh - Jul 29, 2006