vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Thế Vinh
Tất cả các bài của tác giả Đặng Thế Vinh:
Nguyễn Công Trứ - Biên khảo - Feb 18, 2006
Làm tướng không lấy làm vinh, Làm lính không lấy làm nhục Nhân đọc một bài viết có liên quan đến cụ Nguyễn Công Trứ, người đọc không khỏi bàng hoàng khi tác giả bài viết đó ghi một nhận xét thiếu thận trọng gần như thóa mạ một nhân vật lịch sử có nhiều ấn tượng: .