vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 30, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Đức
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Đức:
Đời quân ngũ - Truyện ngắn - Jan 08, 2011
(Đăng nhiều kỳ) Hoàng Đức Lời người viết: Chẳng phải bỗng dưng mà tôi trích dịch một chương trong cuốn hồi ký của bạn tôi, một Bác sĩ đang hành nghề tại Tiểu bang New Jersey.
Tản mạn đầu năm tây - Tạp ghi - Jan 01, 2011
Thế là năm 2010 lại trôi theo giòng đời vào dĩ vãng mù khơi hay là quá khứ khôn dò nói theo văn chương Tây. Ngày đầu năm Tây cũng thường được giới bình dân gọi là TẾT TÂY.
Tinh thần mùa giáng sinh - Tạp ghi - Dec 25, 2010
Lại một mùa Giáng Sinh nữa đến với tôi trên quê hương lưu đày! Vâng, tôi đã chọn nơi này làm quê hương, nhưng lìa xa đất tổ, nơi chôn nhau cắt rún, nên quê hương thứ hai này, chốn quê người, nơi tôi lưu trú, không nhiều thì ít cũng mang ý nghĩa một cuộc lưu đày dù tôi không thực sự bị đọa đày nhưng cũng có đôi lúc tâm hồn xao động bởi nỗi nhớ quê hương canh cánh bên lòng.
 • Riêng giường - Tạp ghi - Dec 11, 2010
 • Happy birthday! - Tạp ghi - Nov 20, 2010
 • Bầu mà chi ai ơi! - Tạp ghi - Oct 30, 2010
 • Có những giòng sông - Tạp ghi - Oct 23, 2010
 • Thu về miên man - Tạp ghi - Oct 02, 2010
 • Mùa Thu - Tạp ghi - Sep 18, 2010
 • Bụi thời gian - Tạp ghi - Sep 04, 2010
 • Tuổi già - Tạp ghi - Aug 14, 2010
 • Tếu trong ca dao Việt Nam - Tạp ghi - Jul 31, 2010
 • Khám bác sĩ - Tạp ghi - Jul 17, 2010
 • Bóng tròn và tôi - Tạp ghi - Jul 03, 2010
 • Tôi nhớ bóng tròn - Tạp ghi - Jun 19, 2010