vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 20, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
Ông Ngô Đình Luyện có vẻ là người “vô sự” – không phải là “vô tích sự” – trong đám 6 ông con trai của ông Ngô Đình Khả (1). Tính tình ông có vài điểm đáng quí: Ông du học bên Tây, cùng thời với ông Vĩnh Thụy, sau là vua Bảo Đại.
(Có sửa chữa và bổ sung – tg) Trong mấy năm gần đây, viết về anh em nhà họ Ngô, người ta nhìn vấn đề bằng những cái lăng kính khác nhau. Chê thì mạt sát đến tàn tệ, không cần phải trái gì hết.
Tết ăn bánh tét - Tạp ghi - Feb 11, 2017
Họp “Phụng Hoàng” xong, tôi nói nhỏ với thiếu úy Nguyễn Tấn Kiệt, “phụ tá đặc biệt” của tôi: -“Chút ông qua phòng tui.” Vừa về văn phòng, chưa kịp ngồi, thiếu úy Kiệt đã vô, tôi nói liền: -“Ông ngồi xuống đi.
 • Gà trong tục ngữ, ca dao - Linh tinh - Feb 04, 2017
 • Con trai thứ năm: Cố vấn Chỉ đạo Ngô Đình Cẩn - Biên khảo - Jan 21, 2017
 • Con trai thứ tư: Cố vấn Ngô Đình Nhu - Biên khảo - Jan 14, 2017
 • Con trai thứ hai Tổng giám mục Ngô Đình Thục: Thần quyền “đè” Thế quyền - Biên khảo - Dec 31, 2016
 • Con trai trưởng: Tổng đốc Ngô Đình Khôi - Biên khảo - Dec 24, 2016
 • Người cha: Ngô Đình Khả hai ngã đường: Thiên Chúa Giáo La-Mã và “Hiếu Trung” đạo Nho - Biên khảo - Dec 17, 2016
 • Nước Mỹ: Lý Thiết Quài đến rồi chăng? - Tạp ghi - Dec 10, 2016
 • Những Tổng thống Mỹ không nổi tiếng - Biên khảo - Dec 03, 2016
 • Phan Rang, vùng đất tận cùng? - Linh tinh - Nov 25, 2016
 • “Nghĩ mình phương diện quốc gia!” - Linh tinh - Nov 19, 2016
 • Lại viết “tào lao”: Chính trị và luân lý! “Rằng ta có ngựa truy phong…” - Linh tinh - Nov 12, 2016
 • Hiện tượng Donald Trump - Linh tinh - Oct 29, 2016