vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
Gà trong tục ngữ, ca dao - Linh tinh - Feb 04, 2017
Tôi biết gà trong văn chương từ khi tôi còn nhỏ. Thật vậy, mấy ai khi còn nhỏ không biết câu ca dao “Con gà cục tác lá chanh…” trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Năm 11 tuổi, khi người anh cả tôi bị bắt giam tại lao Thừa Thiên (sau nầy là trường Luật khoa Huế), tôi phải đi thăm nuôi một tuần hai lần, tiếp thể sữa, bánh mì, bánh kẹo, v.
Tài sản “Cậu Cẩn”? Ở thành phố, khi có tiền, người ta thường mua phố, cho thuê để kiếm lời. Ở nhà quê, người giàu mua ruộng để cho tá canh. Ở Huế ngày xưa có khác. Tuy ở phố nhưng có tiền người ta mua ruộng cho tá canh nhiều hơn mua phố.
Lý thuyết gia của chế độ! Khi ông Ngô Đình Diệm mới về cầm quyền, một hôm trong bữa ăn, ông chú tôi, một người như tôi từng giới thiệu, “theo cụ” khoảng từ đầu thập niên 1940, nói với anh em chúng tôi, tức là có Tuệ, Ủy cùng nghe: “Ông Nhu học giỏi lắm”.
 • Con trai thứ hai Tổng giám mục Ngô Đình Thục: Thần quyền “đè” Thế quyền - Biên khảo - Dec 31, 2016
 • Con trai trưởng: Tổng đốc Ngô Đình Khôi - Biên khảo - Dec 24, 2016
 • Người cha: Ngô Đình Khả hai ngã đường: Thiên Chúa Giáo La-Mã và “Hiếu Trung” đạo Nho - Biên khảo - Dec 17, 2016
 • Nước Mỹ: Lý Thiết Quài đến rồi chăng? - Tạp ghi - Dec 10, 2016
 • Những Tổng thống Mỹ không nổi tiếng - Biên khảo - Dec 03, 2016
 • Phan Rang, vùng đất tận cùng? - Linh tinh - Nov 25, 2016
 • “Nghĩ mình phương diện quốc gia!” - Linh tinh - Nov 19, 2016
 • Lại viết “tào lao”: Chính trị và luân lý! “Rằng ta có ngựa truy phong…” - Linh tinh - Nov 12, 2016
 • Hiện tượng Donald Trump - Linh tinh - Oct 29, 2016
 • “tôi thương những chiếc tầu.” - Tạp ghi - Oct 15, 2016
 • Lại viết “tào lao”: Chính trị và luân lý! - Tạp ghi - Oct 08, 2016
 • Nói chuyện “tào lao” Hoạn Thư thời đại - Linh tinh - Oct 01, 2016