vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 04, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 4 - Linh tinh - Dec 28, 2019
Hủ hóa thanh, thiếu niên. Đến bây giờ Thăng Long nằm đợi chết Đau lòng ta tiếng gọi dưới trăng thanh Nước phá, nhà tan, muôn dân u uất! Biết bao giờ lau sạch máu trên đầu? (Hận Nam Quan Hoàng Cầm) Người ta khó phủ nhận việc một số không nhỏ thanh, thiếu niên trong nước ngày nay ăn chơi sa đọa, khoe giàu, khoe của, vui chơi, hưởng thụ mà không có lý tưởng gì cả.
Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 3 - Linh tinh - Dec 21, 2019
Sống chết với đảng! Tôi đi thăm một người bạn cũ, nói rõ hơn là một trí thức chế độ cũ, từng giữ một nhiệm vụ không nhỏ dưới thời VNCH. Anh ấy học tập chưa đủ ba năm, vì có người anh đi tập kết về bảo lãnh cho ra sớm, nên không đi HO được.
Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 2 - Linh tinh - Dec 07, 2019
3)- Đường sá Đèn Saigon ngọn xanh, ngọn đỏ Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu Anh về học lấy chữ nhu Chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ (Ca dao Nam Bộ) Theo các kinh tế gia thì muốn phát triển đất nước, ưu tiên phải phát triển giao thông, nghĩa là đường sá đi lại dễ dàng, thuận tiện.
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 1 - Linh tinh - Nov 23, 2019
 • Hàn Mặc hay Hàn Mạc - Linh tinh - Nov 16, 2019
 • Kinh Xáng Hà Tiên Bài 15 Chiều qua sông Cửa Tiểu - Linh tinh - Oct 26, 2019
 • Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 14] Chuyện Năm Tu-Hú - Linh tinh - Sep 07, 2019
 • Con đường về 1 - Linh tinh - Aug 31, 2019
 • Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 13] Từ Bắc vô Nam - Linh tinh - Aug 17, 2019
 • Kinh Xáng Hà Tiên Bài 12 Đứng ngoài cửa Phật - Truyện ngắn - Jul 27, 2019
 • Hòa bình về, nhân dân ơi! - Linh tinh - May 25, 2019
 • Người làm việc nước - Tạp ghi - Dec 16, 2017
 • Tiếng còi tàu! - Tạp ghi - Nov 04, 2017
 • Tồn vong của người Việt: Tinh thần Tứ Bất Tử - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Kinh xáng Hà Tiên Bài 9 Hướng về nông thôn Phần 2 Tôi đứng giữa đồng nâu - Truyện ngắn - Aug 26, 2017