vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 19, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
Hàn Mặc hay Hàn Mạc - Linh tinh - Nov 16, 2019
Những người không quan tâm lắm về văn học, nhất là chỉ ưa nghe bài hát Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh, chắc là không để ý gì Hàn Mặc hay Hàn Mạc. Vừa đây, khi tôi tìm bài thơ Ký Nội của Cụ Phan trên ThiViện.
Sông Tiền, sau khi qua khỏi thành phố Mỹ Tho, chia làm hai nhánh, một nhánh nhỏ, đổ ra biển ở một cửa biển nhỏ, phía Bắc, được gọi là sông Cửa Tiểu, đổ ra biển ở Cửa Tiểu.
Xin nói vài lời: Tôi chưa có ý định đăng bài nầy lên, nhưng hôm nay, ngày Chủ Nhật Fathers Day, thấy thiên hạ viết nhiều bài về tình cha, công cha thật hay nên tôi làm ngược lại.
 • Con đường về 1 - Linh tinh - Aug 31, 2019
 • Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 13] Từ Bắc vô Nam - Linh tinh - Aug 17, 2019
 • Kinh Xáng Hà Tiên Bài 12 Đứng ngoài cửa Phật - Truyện ngắn - Jul 27, 2019
 • Hòa bình về, nhân dân ơi! - Linh tinh - May 25, 2019
 • Người làm việc nước - Tạp ghi - Dec 16, 2017
 • Tiếng còi tàu! - Tạp ghi - Nov 04, 2017
 • Tồn vong của người Việt: Tinh thần Tứ Bất Tử - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Kinh xáng Hà Tiên Bài 9 Hướng về nông thôn Phần 2 Tôi đứng giữa đồng nâu - Truyện ngắn - Aug 26, 2017
 • Tình thế nước Tầu! - Biên khảo - Aug 19, 2017
 • Quan hệ Ngô gia - Hồ gia - Linh tinh - Aug 05, 2017
 • Tân Cương trong văn chương Việt-Nam - Linh tinh - Jul 29, 2017
 • Nửa đêm trăng xuống, đứng chờ... - Linh tinh - Jul 22, 2017