vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 28, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
-“Ông coi cái nầy cho kỹ mà lo cho “đồng hương trọ trẹ” của ông.” Ông thiếu tá quận trưởng Sầm Long vừa nói vừa chọc quê tôi, tay thì đưa cho tôi văn thư từ tỉnh gởi xuống, nói về việc chuẩn bị nơi định cư cho đồng bào di dân Quảng Trị, quê hương tôi.
Mỵ dân, hủ hóa - Linh tinh - May 20, 2017
1)- Thể Thao: Các chính phủ độc tài, chuyên chế thường có chính sách mỵ dân, hủ hóa, mục đích là để ru ngủ người dân, để kẻ thống trị dễ cầm quyền, không bị dân chúng chống đối.
Trong nhà nào có ai đâu? Có thằng cháu nhỏ dưới bầu sữa hoi. (Thạch Hào Lại - Đỗ Phủ) Mao Tú Phương nghe như có tiếng người rên ở phía ngoài cửa bếp. Bếp ở phía bờ kinh, không có đường đi, chỉ có một lối nhỏ ở bờ kinh để đi lấy nước hay rửa ráy.
 • Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 4] ông dự “bẩn” - Linh tinh - May 06, 2017
 • Phong thủy Việt Nam: Bắc phần và Hà Nội - Tạp ghi - Apr 29, 2017
 • Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 3] Danh Sơn - Linh tinh - Apr 22, 2017
 • “Kinh xáng Hà Tiên” Bài 2 Quả lựu đạn - Linh tinh - Apr 15, 2017
 • Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 1] Mộ Cu - Linh tinh - Apr 08, 2017
 • Người đưa tin… độc địa - Linh tinh - Mar 25, 2017
 • Cái Dàm Ngựa - Linh tinh - Mar 18, 2017
 • Phong thủy Việt Nam - Biên khảo - Mar 11, 2017
 • Con trai thứ sáu: Con út Ngô Đình Luyện - Biên khảo - Mar 04, 2017
 • Chuyện Ba Bà: Ngô Thị Giao, Ngô Thị Hiệp, Ngô Thị Hoàng - Linh tinh - Feb 25, 2017
 • Tết ăn bánh tét - Tạp ghi - Feb 11, 2017
 • Gà trong tục ngữ, ca dao - Linh tinh - Feb 04, 2017