vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 04, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
Thằng bố vợ tôi - Truyện ngắn - Aug 06, 2022
Gọi bố vợ bằng thằng là điều không ai chấp nhận được. “Tứ thân phụ mẫu”, cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng đều phải được kính trọng, thương yêu như nhau. Cha vợ hay cha chồng đều gọi bằng cha, bằng bố.
Phục hưng? viễn kiến hay ý đồ? - Bình luận - Jul 30, 2022
Thông thường, xã hội nào cũng có hai giai cấp: giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. “Giai cấp thống trị xã hội” (GCTTXH) thời Quân Chủ là giới Sĩ phu. Sĩ phu là giới có học, có khả năng giúp vua trị nước.
Tiếng còi tàu! - Linh tinh - Jul 16, 2022
“Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu, Ngàn đời không đủ sức đi mau” Tế Hanh Hình ảnh nước ta đấy! hoànglonghải Lần họp mặt “Đồng hương Quảng Trị” ở Houston, tôi có nói chuyện với một số anh em về “Ô Châu ác địa”.
 • Phận người - Truyện ngắn - Jun 18, 2022
 • Một nhân chứng bất đắc dĩ - Linh tinh - Jun 11, 2022
 • “Thiếu tiểu ly gia...” - Linh tinh - Jun 04, 2022
 • Phận người - Truyện ngắn - May 28, 2022
 • Một cái nhìn lệch lạc của lịch sử văn học - Biên khảo - Apr 23, 2022
 • Từ Bắc vô Nam tay cầm bó rau... - Linh tinh - Feb 26, 2022
 • Mùa xuân nói chuyện... mê gái - Linh tinh - Feb 19, 2022
 • Gái kinh - Truyện ngắn - Jan 08, 2022
 • Nói chuyện với cháu nội 2 (Bài 2) - Tạp ghi - Dec 31, 2021
 • Nói chuyện với cháu nội: Tình thế nước Tàu: Tự phân hóa - Linh tinh - Dec 18, 2021
 • Chuyện ông Thiệu. kỳ 2 - Linh tinh - Nov 26, 2021
 • Tuyết trên... đầu non (hoànghàlong) - Tạp ghi - Nov 26, 2021