vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 07, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
Tiếng còi tàu! - Linh tinh - Mar 28, 2020
Gởi mấy cô cậu học trò Quảng Trị Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu, Ngàn đời không đủ sức đi mau Tế Hanh Hình ảnh nước ta đấy! hoànglonghải Lần họp mặt Đồng hương Quảng Trị ở Houston, tôi có nói chuyện với một số anh em về Ô Châu ác địa.
Hoàng hôn màu tím sẫm Em ở lại, Anh về! Đường xa chừng mấy dặm, Tưởng như dài lê thê Lòng như hòn đá tảng, Thương em dài ngàn năm! Ai ngờ đời gang tấc Trời chiều, lòng bâng khuâng Em ở đó, một đêm? Hay
Lăng Ba Vành - Tạp ghi - Mar 14, 2020
(Ba ngày tết, nói chuyện Lăng vua Quang Trung) Ngày 31 tháng năm 1955 là ngày thi Trung Học. Vậy mà ngày 30, trước đó một hôm, tôi đi biểu tình ở Phú Văn Lâu để nghe ông Hồ Hán Sơn, từ Saigon ra nói chuyện với đồng bào Huế, việc truất phế ông Bảo Đại, đuổi Tây về nuớc.
 • Khiêm Cung Ký - Linh tinh - Mar 07, 2020
 • Lâu lắm, mới nói chuyện bác Hồ! - Linh tinh - Jan 11, 2020
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 5 - Tạp ghi - Jan 04, 2020
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 4 - Linh tinh - Dec 28, 2019
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 3 - Linh tinh - Dec 21, 2019
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 2 - Linh tinh - Dec 07, 2019
 • Về nước, thấy gì, nghĩ gì? 1 - Linh tinh - Nov 23, 2019
 • Hàn Mặc hay Hàn Mạc - Linh tinh - Nov 16, 2019
 • Kinh Xáng Hà Tiên Bài 15 Chiều qua sông Cửa Tiểu - Linh tinh - Oct 26, 2019
 • Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 14] Chuyện Năm Tu-Hú - Linh tinh - Sep 07, 2019
 • Con đường về 1 - Linh tinh - Aug 31, 2019
 • Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 13] Từ Bắc vô Nam - Linh tinh - Aug 17, 2019