vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 18, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Tất cả các bài của tác giả Tuệ Chương/Hoàng Long Hải:
Lý thuyết gia của chế độ! Khi ông Ngô Đình Diệm mới về cầm quyền, một hôm trong bữa ăn, ông chú tôi, một người như tôi từng giới thiệu, “theo cụ” khoảng từ đầu thập niên 1940, nói với anh em chúng tôi, tức là có Tuệ, Ủy cùng nghe: “Ông Nhu học giỏi lắm”.
Phần đông người Huế ghét ông Ngô Đình Thục! Nếu có ai không ghét thì cũng không ưa. Trước hết là vì lý do tôn giáo! Thời ông Ngô Đình Cẩn còn làm “Lãnh Chúa Miền Trung” thì còn “đỡ” một chút.
“Ông ta ác lắm” (Lời Cụ Trần Được, nguyên Tổng Thư Ký Hội Đồng Tỉnh Quảng Nam) Ông Ngô Đình Khôi là người nổi tiếng tàn ác. Khi tới định cư ở thành phố nầy, tôi gặp hai ông cụ, ông nào cũng lớn hơn tôi cỡ hơn mười tổi.
 • Người cha: Ngô Đình Khả hai ngã đường: Thiên Chúa Giáo La-Mã và “Hiếu Trung” đạo Nho - Biên khảo - Dec 17, 2016
 • Nước Mỹ: Lý Thiết Quài đến rồi chăng? - Tạp ghi - Dec 10, 2016
 • Những Tổng thống Mỹ không nổi tiếng - Biên khảo - Dec 03, 2016
 • Phan Rang, vùng đất tận cùng? - Linh tinh - Nov 25, 2016
 • “Nghĩ mình phương diện quốc gia!” - Linh tinh - Nov 19, 2016
 • Lại viết “tào lao”: Chính trị và luân lý! “Rằng ta có ngựa truy phong…” - Linh tinh - Nov 12, 2016
 • Hiện tượng Donald Trump - Linh tinh - Oct 29, 2016
 • “tôi thương những chiếc tầu.” - Tạp ghi - Oct 15, 2016
 • Lại viết “tào lao”: Chính trị và luân lý! - Tạp ghi - Oct 08, 2016
 • Nói chuyện “tào lao” Hoạn Thư thời đại - Linh tinh - Oct 01, 2016
 • Xe “bánh mì thịt nguội” - Truyện ngắn - Sep 03, 2016
 • Nói chuyện “tào lao”: Hoạn Thư thời đại - Tạp ghi - Aug 27, 2016