vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Kim Ngọc
Tất cả các bài của tác giả Kim Ngọc:
Thăm mộ Jerry - Tạp ghi - Jan 21, 2006
Henry và vợ lái xe đến khu rừng lớn để thăm mộ Jerry. Ông đặt mấy cành trường sinh lên tấm bia rồi đứng cúi đầu, môi mấp máy những lời cầu nguyện lặng lẽ. Khoảng im lặng kéo dài bên nấm mộ thật đau đớn.