vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hồng Tâm
Tất cả các bài của tác giả Hồng Tâm:
Cô chó Sliky - Tạp ghi - Jan 21, 2006
Cô chó đang hấp hối. Nó nằm bất động trên mặt đất ngay ngoài cửa bệnh viện của chúng ở Jaipur, Ấn Độ. Đây là con chó săn Labrador màu đen thuần chủng, thật hiếm có ở nước này và đặc biệt ở chỗ chứa súc vật của chúng tôi.