vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Tân
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Tân:
Tết, về quê ăn bánh tráng - Tạp ghi - Jan 21, 2006
Nói vậy chớ không phải đợi đến Tết. Bất cứ lúc nào về xứ Quảng, quê tôi cũng được bạn bè mời ăn bánh tráng. Bởi vì ở đây người người ăn bánh tráng, nhà nhà ăn bánh tráng, ra ngõ gặp bánh tráng, vào quán thấy bánh tráng.