vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Hồ
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Hồ:
Con trâu trên thế giới - Biên khảo - Jan 24, 2009
Năm nay con trâu lại về và tết Kỷ Sửu sắp sửa đến với Cộng đồng người Việt xa xứ, chúng tôi lại có dịp tản mạn cùng quí độc giả thân mến về các loại trâu trên thế giới.
Vài lời bàn Mao tôn Cương trước khi vào bài, người viết chỉ nhằm mục đích vui đùa với vài ba từ ngữ tiếng Anh có liên quan đến các chú cẩu mà thôi. Thực tâm kẻ hèn này chẳng dám múa rìu qua mắt thợ, hay trước các vị thức giả cao minh.
Người viết xin có vài lời trước khi vào bài. Vốn chẳng phải là nhà vạn vật học, thế nhưng các quan trong tòa báo đặt hàng, là phải viết về các giống cẩu trên khắp thế giới nhân năm Bính Tuất sắp tới, thế nhưng cũng phải nhớ là chẳng được đá động gì đến các chú cẩu tại Việt Nam, vì tài liệu và bài vở loại này các quan đã lo xong.