vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Đạt
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Đạt:
Về Với biển Đông - Tạp ghi - Feb 17, 2007
Biển Đông là vùng biển nằm về phía Đông và Nam nước ta, chạy dài từ vùng vịnh Bắc Việt cho đến vùng vịnh Thái Lan, bao bọc suốt trên 3200km bờ biển Việt Nam. Với đất nước tôi, Biển Đông là một nàng công chúa ngủ quên.
Trung Quốc 2005 - Tạp ghi - Jan 07, 2006
1. BẮC KINH: Ấn tượng đầu tiên với thủ đô Bắc Kinh là cảnh hàng ngàn hành khách xếp hàng rồng rắn chờ đến lượt trình diện công an cửa khẩu tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.