vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Đào Nguyên
Tất cả các bài của tác giả Phạm Đào Nguyên:
Bộ Tư Pháp Tiểu Bang - Tạp ghi - Feb 21, 2009
Sáng nay tôi gọi hỏi lại một lần nữa, thử trương mục của mình đã sạch chưa. Trương mục đã đóng từ tháng 3/2008, nhưng tiền nợ vẫn chưa trả xong. Tôi nghe nằn nặng ở ngực, cái con bà nó, tôi chửi thề.
Kiều Nương - Truyện ngắn - Feb 07, 2009
Mùa hè năm rồi gia đình tôi lần đầu tiên đến Las Vegas, tình cờ gặp lại Hạnh và gia đình nàng, tôi mừng lắm, vì cô nàng vẫn còn đó, nghĩa là cuộc sống của cô đã ổn định. Lâu rồi, vì cơm áo, vì đời sống, tôi quên bẵng đi cô bạn nhỏ ngày nào.
Câu đối và ngày xuân - Tạp ghi - Jan 24, 2009
Văn chương Việt nam chia ra làm hai phần: phần Cổ văn và phần Tân văn. Cổ văn gồm văn chương các nhà thơ Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn công Trứ, Trần tế Xương... và một số các nhà thơ mới như Phan Khôi, còn Tân văn hay Giảng văn có văn xuôi của Nhất Linh, Khái Hưng, Phạm Quỳnh, Phan Khôi.
 • Duyên - Truyện ngắn - Nov 01, 2008
 • Sau bữa cơm chiều - Tạp ghi - Oct 18, 2008
 • Biển động (Phạm Duy Xuyên) - Truyện ngắn - Aug 16, 2008
 • Tổng Thống Mỹ và Tổng Thống Chế - Tạp ghi - Aug 16, 2008
 • Môn học về giới tính, tình dục (human sexuality) - Bạn đọc viết - Jul 26, 2008
 • Trong sáng tiếng Việt? - Tạp ghi - Jul 19, 2008
 • Tình xưa duyên mới..? - Truyện ngắn - Jul 12, 2008
 • Tấm thẻ bài - Truyện ngắn - Jun 21, 2008
 • Chuyện xưa - Truyện ngắn - May 24, 2008
 • . Quê mẹ - Truyện ngắn - May 17, 2008
 • Từ Mậu Thân -Mậu Tý-Nghị quyết 36. - Tạp ghi - Mar 01, 2008
 • Ngày Tết, bói toán và tử vi - Linh tinh - Feb 02, 2008