vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Quách Y Lành
Tất cả các bài của tác giả Quách Y Lành:
Giòng Nhật Ký Trong Ngày Tháng Tù Đày. - Truyện ngắn - Dec 01, 2007
Cuốn lịch treo trên tường mặc dầu chưa hết năm nhưng nay đã cũ đổi sang màu vàng úa. Bên dưới hai góc lịch lặng lẽ theo ngày tháng cuộn tròn quăn queo không còn thẳng nếp như trước.
Bên kia bờ thoáng nhớ - Truyện ngắn - Feb 18, 2006
Đã hai giờ chiều, ngọn nắng nghiên xuống một góc sân, nơi tàng cây khế đong đưa nặng trĩu những trái và trái mộng nước. Mấy cây liễu cũng buồn hơn, rũ rượi dưới cơn nắng héo.
Vạt nắng còn lại - Truyện ngắn - Nov 26, 2005
Tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn. Ông Văn không tài nào ngủ được. Lấy chiếc gối úp chặt cứng đôi tai, nhưng ông vẫn nghe được tiếng khóc của Thảo bên kia bức tường. Tiếng bà Ngạc, mẹ Thảo khóc than rên rỉ theo tiếng khóc con gái: - Mẹ thật không ngờ con đến nỗi nầy.
  • Nụ hoa tường vi - Truyện ngắn - Oct 29, 2005
  • Nụ hoa tường vi - Truyện ngắn - Oct 29, 2005