vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 16, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tiểu Tử
Tất cả các bài của tác giả Tiểu Tử:
Con rạch nhỏ quê mình - Tạp ghi - Oct 22, 2005
Mầy còn nhớ không? Hồi tụi mình còn nhỏ, thời tiểu học, có ngày nào mà tụi mình không đùng xuống con rạch trước nhà để tắm. Mầy còn nhớ con rạch đó không? Nó có cái tên cục mịch và quê mùa: rạch Cồn Cỏ .
Nội - Truyện ngắn - Oct 15, 2005
- Nội xuống kìa! - Nội xuống! Ê! Nội xuống! - Nội xuống! Bầy con tôi reo mừng, chạy ùa ra ngõ. Ngoài đó, tiếng xích lô máy cũng vừa tắt.