vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Mạnh Trinh
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Mạnh Trinh:
Trước năm 1975, văn học miền Bắc là một nền văn học đầy tiếng súng. Tất cả nỗ lực đều dồn vào chiến tranh và văn học trở thành những cổ võ cho mặt trận. Văn chương là để viết về những anh hùng và trong xã hôi ấy hình như có rất nhiều “anh hùng”, mà hành động của họ dường như chỉ thích hợp với những chuyện phong thần.
Thi sĩ một đời tài hoa mà không dám làm thơ nữa. Chuyện không tưởng tượng được mà đã xảy ra. Thi sĩ, có những câu thơ hào hùng, của mênh mang chiến địa. Thi sĩ một thời đã có những bài thơ được trân trọng chép trong những cuốn sổ tay của những người lính mang tâm tư tuổi trẻ chiến đấu cho đất nước.
Tháng ba. Những tháng ba định mệnh của một thi sĩ tiên phong, một nhà văn lớn. Tháng ba, tháng mà thi sĩ ra đời (15/3/1936) và tháng ba, cũng là thời điểm thi sĩ rời trần thế (22/3/2006).
 • Tản mạn về những tuyển tập xuất bản trong nước. - Tạp ghi - Mar 07, 2009
 • Nguyễn Đình Thi, từ “Xung kích “đến “Nguyễn Trãi ở Đông Quan“ - Tạp ghi - Feb 21, 2009
 • Ngày mồng một tháng giêng, khai bút. - Tạp ghi - Feb 14, 2009
 • Tôi đọc Thảo Trường. - Tạp ghi - Feb 07, 2009
 • Thơ cảm khái cuối năm.. - Tạp ghi - Jan 31, 2009
 • J.M.G. Le Clezio, giải Nobel văn chương năm 2008 - Tạp ghi - Jan 10, 2009
 • Trần Dần, từ những trang nhật ký... - Tạp ghi - Jan 03, 2009
 • Ba Người Khác và Tô Hoài: Tiểu thuyết hay hồi ký? - Tạp ghi - Dec 27, 2008
 • Nguyễn Tất Nhiên, thơ như lời thiên định. - Tạp ghi - Dec 20, 2008
 • Đọc “Thời Của Thánh Thần” tiểu thuyết bị tịch thu trong nước. - Tạp ghi - Nov 29, 2008
 • Nam Lê, tác giả trẻ tuổi và tác phẩm đầu tay “The Boat” - Tạp ghi - Nov 22, 2008
 • Chuyện những người KQ ngày tan chiến. - Tạp ghi - Nov 15, 2008