vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Hùng
Tất cả các bài của tác giả Vũ Hùng:
Trăm năm bia đá - Tạp ghi - Aug 27, 2005
Đầu gối ơi! Đầu gối có biết bia là gì không? Mi rõ là vớ vẩn! ta hỏi mi có biết bia là gì không thì mi lại bảo uống chứ! Bộ mi tưởng ta đây mời mi uống la- de đấy hả? Lade ư? thì cũng là cái chai nước uống có tên tây là la bierre đó.
Tiền rừng bạc biển - Tạp ghi - Aug 06, 2005
Đầu gối ơi, Đầu gối à... Ngày xưa khi còn cắp sách đến trường, ta nghe trong giờ Sử Địa buồn ngủ ơi là buồn ngủ, các thầy cô ca tụng rằng nước Việt Nam mình giầu có, tiền rừng bạc biển.
Đối thoại với người điếc - Tạp ghi - Jul 16, 2005
Đầu Gối à... Người ta thường cho rằng nói chuyện với mi là tối vô tích sự, bởi vì mi chẳng hiểu gì cả, cứ gật như Nghị Gật ngày xưa. Như thế có chán không chứ! Như thể ta nói với mi như nói với người điếc vậy.
  • Bán vợ đợ con - Tạp ghi - Jul 09, 2005