vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Thành Giai
Tất cả các bài của tác giả Lê Thành Giai:
Vài nét về Frederic Whitehurste - Tạp ghi - Oct 29, 2005
Sau bài viết đầu về Chung quanh Nhật Ký Thùy Trâm của tác giả Lê Ngọc đăng trên Viêt Nam daily cuối tuần, sau đây là bài viết của anh Lê Thành Giai, cựu TDV của Sư đoàn Americal.
Mission College: Chia tay mùa hoa vàng - Tạp ghi - Jul 02, 2005
Mùa Thu lá marble nhuộm đỏ thắm không gian, có nhiều chim hải âu bay về trú ngụ. Những con chim huyền thoại trên mặt biển tụ thành từng đàn trên parking. Cũng có rất nhiều quạ đen, sơn ca bay nhảy trên các rặng cây, và cả trên các bãi cỏ chu vi.