vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Việt Nhân
Tất cả các bài của tác giả Việt Nhân:
Nguyễn văn Thành Lausanne, Thụy sĩ Thằng Bờm có cái quạt mo, Phú Ông xin đổi ba bò chín trâu, Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu. Phú Ông xin đổi một xâu cá mè, Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè.
Câu chuyện di cư tị nạn - Biên khảo - Aug 13, 2005
I.- Dấu chân di cư tị nạn của Việt tộc. Lịch sử của Việt Nam là một chuỗi dài của những cuộc di cư tị nạn. Căn cứ theo các sự kiện về cổ sử, các khoa khảo cổ, nhân văn cùng những tài liệu khảo cứu về văn hóa nông nghiệp cổ, ta có thể chia sự hình thành của Việt tộc qua các giai đoạn như sau: 1.
A.- Ba Mươi năm: Những điều nghe thấy Tính từ 30 tháng 04 năm 1975 đến ngày 30 tháng 05 năm 2005 là trọn 30 năm. Đối với những người di cư tỵ nạn, thì không khỏi giật mình là thời gian ấy đã đi quá mau.
  • Hai chính thể, hai ngọn quốc kỳ. - Tạp ghi - Jun 25, 2005