vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Yến Nguyễn
Tất cả các bài của tác giả Yến Nguyễn:
Cha dượng. - Truyện ngắn - Jun 18, 2005
(Với lòng kính yêu và trân quí - Gởi: Cha Dượng - Người đã làm ơn cho cuộc đời của Mẹ và tôi. Fatherís Day 2005) Yến Nguyễn Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi còn nhỏ lắm. Hơn ba tuổi thôi.