vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Limbo B. Nguyễn
Tất cả các bài của tác giả Limbo B. Nguyễn:
Việc mở cửa thị trường và sự bành trướng trên mạng thông tin bị đảng Cộng Sản Việt Nam lo sợ đối kháng bùng vỡ nên phải gia tăng đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do tư tưởng, vô số trường hợp bắt bớ giam cầm tu sĩ của các tôn giáo, các đảng viên, nhà văn cộng sản ly khai, các nhà đấu tranh cho dân chủ chỉ vì những bài viết góp ý hoặc lên án chế độ.