vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Văn Thuận
Tất cả các bài của tác giả Phạm Văn Thuận:
Tự Thú! - Truyện ngắn - Oct 29, 2005
Hưng đang là sinh viên năm cuối trường Chính Trị Kinh Doanh. Trước mặt anh là một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng bỗng chốc Hưng trở thành một tên ngụy lang thang và đói khổ. Có lẽ anh không bao giờ có thể ngờ rằng có ngày anh trở thành một người hèn hạ trong một xã hội đầy hận thù và gian trá chỉ vì cái trường mà anh theo học có kèm theo hai chữ chính trị.
Lại...Vũ Như Cẩn! - Tạp ghi - Oct 15, 2005
Người Việt sống trong nước thường chơi chữ bằng cách nói lái để mỉa mai những điều tiêu cực trong cuộc sống hằng ngày về đủ mọi thứ chuyện. Những chuyện đại loại như thay đổi những cái xấu xa hôm nay, nhưng cuối cùng thì ngày mai mọi chuyện rồi cũng.
Người con gái ở dốc Cầu Kiệu. - Truyện ngắn - Oct 08, 2005
Đã một năm trôi qua kể từ ngày gia đình Thanh dọn về ở khu xóm vắng vùng Đakao này. Gọi là xóm vắng vì ở cái xóm tân lập này chỉ đếm được hơn mười nóc gia và có khoảng hai mươi lăm nhân khẩu.
  • Đêm đầu trong thành phố - Truyện ngắn - Oct 08, 2005
  • Quê hương yêu dấu. - Tạp ghi - Sep 24, 2005
  • Vui buồn với tiếng Việt. - Tạp ghi - May 07, 2005
  • Ba mươi năm sau cuộc chiến - Nhớ lại một chuyến đi! - Tạp ghi - Apr 30, 2005
  • Thầy Hai Nhỏ Và Thiên Linh Cái. - Tạp ghi - Apr 23, 2005