vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Cao Gia
Tất cả các bài của tác giả Cao Gia:
Từ sau sự thất bại của Mỹ về sách lược sử dụng sức mạnh quân sự tại Đông Dương; khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc cuối cùng 30.4-75. Mỹ rời bỏ quân cảng chiến lược Cam Ranh có khả năng kiểm soát toàn vùng Thái Bình Dương mà Mỹ đã tốn kém ngân khoản xây dựng lớn lao.
A.- Điểm qua 35 năm Xây Dựng Thiên Đường Hoang Tưởng XHCN. Trước khi phân tách những hiện tượng đưa đến ngày cáo chung của bạo quyền CS Hà Nội. Chúng ta thử điểm lại sau 35 năm hậu chiến, tập đoàn tay sai CSHN dùng học thuyết Mac-Lê xây dựng cái thiên đường hoang tưởng XHCN đưa dân tộc đi về đâu?! Ta thử chiêm nghiệm câu ngạn ngữ sau đây thì thấy câu trả lời.
“30-4 phủ xuống màu tang Miền Nam bỗng tắt nắng vàng tự do Ra khơi trên những chuyến đò Thoát bầy quỷ đỏ giặc Hồ-chí-Minh”! Dòng Sinh Mệnh Dân Tộc Chết Theo Vận Nước. Sau HĐ Genève 54, tại miền Nam khai sinh nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa thoát khỏi ảnh hưởng thực dân Pháp.
  • Phá Nghị Quyết 36 - âÂm mưu nhuộm đỏ hải ngoại của VC! - Truyện ngắn - Apr 23, 2005